Sinh viên partime

Sinh viên năm 3,4 có thể sắp xếp thời gian làm ít nhất 2/3 giờ hành chính ( tuần nghỉ 2-3 buổi OK ) hoặc sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm assistant cho trong dự án phần mềm ERP , trợ cấp 100K/buổi cho sinh viên hoặc 4-6M cho fresher . ( Xem xét tuyển chính thức hoặc thưởng dự án nếu được việc )

Điều kiện: có kiến thức nền tốt mảng kế toán tài chính và thích tìm hiểu nghiên cứu sâu về mảng này.
Thích mảng triển khai phần mềm ERP.
Công việc :
- Hỗ trợ trong dự án triễn khai phần mềm ERP
- Hướng dẫn người dùng sử dụng chương trình.
- Nhập liệu trong thời gian chạy Pilot.
Keyword ở đây bạn phải có kiến thức tốt về tài chính kế toán nhé ( không cần kinh nghiệm nhưng cần nắm chắc kiến thức và chịu nghiên cứu ) .
Thanks,
Skype : KhoaHuynh77
Email : it@solutions.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét