This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Sinh viên partime

Sinh viên năm 3,4 có thể sắp xếp thời gian làm ít nhất 2/3 giờ hành chính ( tuần nghỉ 2-3 buổi OK ) hoặc sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm làm assistant cho trong dự án phần mềm ERP , trợ cấp 100K/buổi cho sinh viên hoặc 4-6M cho fresher . ( Xem xét tuyển chính thức hoặc thưởng dự án nếu được việc )

Điều kiện: có kiến thức nền tốt mảng kế toán tài chính và thích tìm hiểu nghiên cứu sâu về mảng này.
Thích mảng triển khai phần mềm ERP.
Công việc :
- Hỗ trợ trong dự án triễn khai phần mềm ERP
- Hướng dẫn người dùng sử dụng chương trình.
- Nhập liệu trong thời gian chạy Pilot.
Keyword ở đây bạn phải có kiến thức tốt về tài chính kế toán nhé ( không cần kinh nghiệm nhưng cần nắm chắc kiến thức và chịu nghiên cứu ) .
Thanks,
Skype : KhoaHuynh77
Email : it@solutions.vn